ŚWIATOWE  DNI  MONITORINGU  WÓD
 

   W dniu 28 września uczniowie klasy III c : Zuzanna Krzemińska, Julia Wysocka, Anna Walendziak oraz Jakub Nowak pod opieką pani Anity Bernatowicz wzięli udział w ŚWIATOWYCH DNIACH MONITORINGU WÓD  - imprezie zorganizowanej przez Referat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Starachowicach.

    Na terenie Harcerskiego Ośrodka Obozowego Lubianka zespoły sześciu  szkół  badały próby wody z zalewu Lubianka tj. jej temperaturę, odczyn pH, zawartość tlenu rozpuszczonego, nasycenie tlenem oraz zmętnienie. Uczniowie musieli również wykazać się wiedzą  rozwiązując test wiedzy o środowisku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·