eTwinning pt. "They need our help!"

 

       W lutym tego roku uczniowie z klas 3c i 3e w ramach projektu eTwinning pt. "They need our help!" mieli pod okiem anglistki p. Magdaleny Sławskiej -Opozda do wykonania kolejne zadania.
Polscy uczniowie wraz z rówieśnikami z Czech Słowacji i Hiszpanii podali przykłady europejskich zwierząt zagrożonych wyginięciem w obrębie następujących grup: owady, płazy, gady, ptaki, ryby i ssaki. Ich prace można zobaczyć na elektronicznej tablicy linoit. Poza tym na forum projektu każdy z uczniów wybrał zwierzę zagrożone wyginięciem z danej kategorii, które będzie przedstawiał i opisywał.
Uczniowie także sami zaprojektowali i wykonali loga projektu. Poniżej można zobaczyć ich prace.

         

                                                                                                tekst: p. Magdalena Sławska-Opozda