"Młodzież  Zapobiega  Pożarom" - Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

 

 

    W dniu 27 marca odbyła się kolejna  edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.
     W konkursie udział wzięła uczennica naszego gimnazjum Joanna Krawiecka klasa III d -opiekun Urszula Jędrzejczyk.
    Na szczeblu miejskim zajęła I miejsce i zakwalifikowała się do powiatowych eliminacji.
       
      OTWP - służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru bądź miejscowego zagrożenia, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

                                              Tekst: Urszula Jędrzejczyk