OŚWIADCZENIE
DYREKTORA GIMNAZJUM NR 3 DOTYCZĄCE STRAJKU